!تقابل سرخابی با حواشی زرد
!تقابل سرخابی با حواشی زرد
پارک ایرانشهر / دی 92
Canon EOS 6D  35 mm  1/80 sec  f/4 Taken: 2013-12-29 17:16:32
Category: [ورزش و ماجراجویی]  
More More
!زن روز!هم‌دست!عبور!د بکششیش و بش!تقابل سرخابی با حواشی زرد!زندگی گاهی مثل شطرنجه جوون! ... حواست باشه ... دست به مهره بازیه!با «گربه‌ها» می رقصد!نور تویی ... منظور تویینی‌نی سایز!آقای ایست‌گاه