!با «گربه‌ها» می رقصد
!با «گربه‌ها» می رقصد
پارک لاله / دی 92
Canon EOS 6D  35 mm  1/250 sec  f/4 Taken: 2014-01-19 13:13:54
Category: [در شهر]  
More More
!عبور!د بکششیش و بش!تقابل سرخابی با حواشی زرد!زندگی گاهی مثل شطرنجه جوون! ... حواست باشه ... دست به مهره بازیه!با «گربه‌ها» می رقصد!نور تویی ... منظور تویینی‌نی سایز!آقای ایست‌گاه!زشت و زیبا ... از تخیل تا واقعیت!نیسان آبی قهر کرد