نی‌نی سایز
نی‌نی سایز
میرداماد / دی 92
Canon EOS 6D  58 mm  1/80 sec  f/7.1 Taken: 2014-01-09 13:00:08
Category: [انتزاعی ...]  
More More
شیش و بش!تقابل سرخابی با حواشی زرد!زندگی گاهی مثل شطرنجه جوون! ... حواست باشه ... دست به مهره بازیه!با «گربه‌ها» می رقصد!نور تویی ... منظور تویینی‌نی سایز!آقای ایست‌گاه!زشت و زیبا ... از تخیل تا واقعیت!نیسان آبی قهر کرد!زباله‌ها را ساختند ... به پیش!زمستونم مهمونه ... مثل «بهار» نمی‌مونه