!زمستونم مهمونه ... مثل «بهار» نمی‌مونه
!زمستونم مهمونه ... مثل «بهار» نمی‌مونه
میدان تجریش / دی 92
Canon EOS 6D  24 mm  1/60 sec  f/4 Taken: 2014-01-02 13:50:06
Category: [در شهر]  
More More
نی‌نی سایز!آقای ایست‌گاه!زشت و زیبا ... از تخیل تا واقعیت!نیسان آبی قهر کرد!زباله‌ها را ساختند ... به پیش!زمستونم مهمونه ... مثل «بهار» نمی‌مونه!مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد / نقش هر نغمه که زد راه به جایی داردخوش رکابِ سال هزار و سیصد و بوق!بارباپاپا عوض می‌شه!گوله برف تقدیم با عشق!رستوران خواص! ... آن بالا تهران هم به دور جیب‌شان می‌گردد