جشنواره رنگ‌ها
جشنواره رنگ‌ها
دربند / اسفند 92
Canon EOS 6D  95 mm  1/100 sec  f/10 Taken: 2014-03-06 15:32:34
Category: [انتزاعی ...]  
More More
!لپ قشنگ!جلوه‌ای از دور، پولکی از نور دارد! / کلان شهری که بوق آوازه‌ای ناجور دارد!بشقاب پرنده! تیترخوانیهم نسلجشنواره رنگ‌ها!یارم نه! ... خودم!خراش آسمان با آسمان خراش!تو به فکر موندنی، تو به فکر «ساخت و ساز» .... من تو فکر آسمون، حریص پرواز!کوچه حمام نواب ... 45 سال پس از تیغ قیصر!چای آلبالو