!یارم نه! ... خودم
!یارم نه! ... خودم
نمایشگاه خیریه کاردستی‌های دانشجویی / اسفند 92
Canon EOS 6D  98 mm  1/250 sec  f/4 Taken: 2014-03-11 12:39:25
Category: [انتزاعی ...]  
More More
!جلوه‌ای از دور، پولکی از نور دارد! / کلان شهری که بوق آوازه‌ای ناجور دارد!بشقاب پرنده! تیترخوانیهم نسلجشنواره رنگ‌ها!یارم نه! ... خودم!خراش آسمان با آسمان خراش!تو به فکر موندنی، تو به فکر «ساخت و ساز» .... من تو فکر آسمون، حریص پرواز!کوچه حمام نواب ... 45 سال پس از تیغ قیصر!چای آلبالومردم ... عید... بازار