!«...به یاد؛ «آن مرد آمد
!«...به یاد؛ «آن مرد آمد
مجاور اتوبان حقانی / فروردین 93
Canon EOS 6D  105 mm  1/1600 sec  f/4.5 Taken: 2014-04-13 18:03:25
Category: [در شهر]  
More More
حیاط صفا از پنجره باران!در خدمت سواره‌هاClose up!به رنگ بابابزرگ !ویترین!«...به یاد؛ «آن مرد آمد !پنجه‌های پل!قصه‌هایشان کتاب می‌شود، خودشان خاطره!پاتن!پا به پا!فروشی با قفس