!شبح
!شبح
آتلیه خونگی
Canon EOS 6D  85 mm  1/100 sec  f/4 Taken: 2014-05-27 20:18:49
Category: [انتزاعی ...]  
More More
!پنجه‌های پل!قصه‌هایشان کتاب می‌شود، خودشان خاطره!پاتن!پا به پا!فروشی با قفس!شبح!تهران شسته شده! خوابگاه مشترک!خرمایی !کارگران هماهنگ‌اند، مسئولان چطور؟!کفش چیدن