!تهران شسته شده
!تهران شسته شده
از فراز دارآباد / بهار 93
Canon EOS 6D  105 mm  1/125 sec  f/4 Taken: 2013-12-13 09:02:08
Category: [در شهر]  
More More
!قصه‌هایشان کتاب می‌شود، خودشان خاطره!پاتن!پا به پا!فروشی با قفس!شبح!تهران شسته شده! خوابگاه مشترک!خرمایی !کارگران هماهنگ‌اند، مسئولان چطور؟!کفش چیدن!شقایق‌های عاشق