پسر، پدر، پسر
پسر، پدر، پسر
میدان تجریش / تیر 93
Canon EOS 6D  100 mm  1/2000 sec  f/4.5 Taken: 2014-07-04 10:45:31
Category: [در شهر]  
More More
!خرمایی !کارگران هماهنگ‌اند، مسئولان چطور؟!کفش چیدن!شقایق‌های عاشقاز زمین خاکی دیروز تا قفس مصنوعی امروزپسر، پدر، پسرکآن عقیق نادر ارزانم آرزوست!بدون شرح!...اگر والییال پیرمردها هم لیگ جهانی داشت!کلاغ‌ها سکوت را رعایت می‌کنند!نذر سفره‌های مهر