کآن عقیق نادر ارزانم آرزوست
کآن عقیق نادر ارزانم آرزوست
Canon EOS 6D  65 mm  1/320 sec  f/4 Taken: 2014-07-04 10:47:32
Category: [انتزاعی ...]  
More More
!کارگران هماهنگ‌اند، مسئولان چطور؟!کفش چیدن!شقایق‌های عاشقاز زمین خاکی دیروز تا قفس مصنوعی امروزپسر، پدر، پسرکآن عقیق نادر ارزانم آرزوست!بدون شرح!...اگر والییال پیرمردها هم لیگ جهانی داشت!کلاغ‌ها سکوت را رعایت می‌کنند!نذر سفره‌های مهریک عکس «سیاه و سفید» سبز