هم آغوش
هم آغوش
بام تهران / دی ماه 93
N/A  N/A  0 sec  N/A Taken: N/A
Category: [انتزاعی ...]  
More More
جلد حرم!آن مرد و آن اسب!در حوض سلطان!گذر ادبیبر پهنه‌‌ی آب‌ها و سایه‌ها هم آغوش!زیر سنگ!عالیجناب گاو!خداحافظ آمیگوطهران دهه 30عمارت مسعودیه