!خداحافظ آمیگو
!خداحافظ آمیگو
مجاور دریاچه نمک نزدیک قم
N/A  N/A  0 sec  N/A Taken: N/A
Category: [انتزاعی ...]  
More More
!گذر ادبیبر پهنه‌‌ی آب‌ها و سایه‌ها هم آغوش!زیر سنگ!عالیجناب گاو!خداحافظ آمیگوطهران دهه 30عمارت مسعودیهموزه مقدمشعله و شیشه!شهر مثلا خیلی سبز است