آمد بهار خرم و آمد رسول يار / مستيم و عاشقيم و خماريم و بي قرار
آمد بهار خرم و آمد رسول يار / مستيم و عاشقيم و خماريم و بي قرار
فروردین 94
Canon EOS 6D  75 mm  1/60 sec  f/22 Taken: 2015-03-22 13:19:41
Category: [انتزاعی ...]  
More More
پیاده روسرخ‌ساقهسیاماهیزیر چتر آدم آهنینوستالژیای باجه تلفنآمد بهار خرم و آمد رسول يار / مستيم و عاشقيم و خماريم و بي قرارانعکاس خیلی دور، خیلی نزدیکمی‌گذرررررند ... می‌گذریمjumpعبور