دعای پدرانه
دعای پدرانه
بلوار کشاورز / نیایش شب های محرم 94
Canon EOS 6D  90 mm  1/80 sec  f/2.8 Taken: 2015-10-19 18:35:31
Category: [انتزاعی ...]  
More More
روز دهمدوتا چشم سیاهعزاداران نونهالآنسوی خیاباننیمرخدعای پدرانهاسپندپیشی‌ ژست پُکپائیز سبز هم داردشاخه‌ها و گنجشگ‌ها