دالان تاریکی
دالان تاریکی
برج سلطان / فروردین 95
Canon EOS 6D  24 mm  1/5 sec  f/8 Taken: 2016-03-29 11:25:47
Category: [انتزاعی ...]  
More More
damavandrainآن مرد ... آن زن ... آن درختحباب کودکانهسپید پوشیده بوددالان تاریکیسگ گلهwindowsچهل گيسخوف و رجاءپرتابی به عکس یادگاری