پرتابی به عکس یادگاری
پرتابی به عکس یادگاری
چشمه علی / فروردین 95
Canon EOS 6D  200 mm  1/4000 sec  f/25 Taken: 2016-03-29 14:31:46
Category: [در شهر]  
More More
دالان تاریکیسگ گلهwindowsچهل گيسخوف و رجاءپرتابی به عکس یادگاریهیچ‌کسدعای مادرانهسر در یک کلبه کاه‌گلیغازی میان نور و سایهزیر سایه تابستان