هیچ‌کس
هیچ‌کس
جنوب تهران / فروردین 95
Canon EOS 6D  24 mm  1/50 sec  f/20 Taken: 2016-03-29 11:16:03
Category: [طبیعت]  
More More
سگ گلهwindowsچهل گيسخوف و رجاءپرتابی به عکس یادگاریهیچ‌کسدعای مادرانهسر در یک کلبه کاه‌گلیغازی میان نور و سایهزیر سایه تابستانکلاغ ها هم پفک دوست دارند