زیر سایه تابستان
زیر سایه تابستان
پارک ملت / مرداد ماه 95
Canon EOS 6D  200 mm  1/320 sec  f/6.3 Taken: 2016-07-30 11:34:37
Categories: [انتزاعی ...]  [در شهر]  
More More
پرتابی به عکس یادگاریهیچ‌کسدعای مادرانهسر در یک کلبه کاه‌گلیغازی میان نور و سایهزیر سایه تابستانکلاغ ها هم پفک دوست دارندخوشبختیآقا و خانم برناردقرینه خواب‌هاطرحی برای مسابقات سنگ‍‌نوردی قهرمانی آسیا در تهران