کلاغ ها هم پفک دوست دارند
کلاغ ها هم پفک دوست دارند
پارک ملت / مرداد 95
Canon EOS 6D  200 mm  1/4000 sec  f/5.6 Taken: 2016-07-30 12:27:35
Categories: [در شهر]  [طبیعت]  
More More
هیچ‌کسدعای مادرانهسر در یک کلبه کاه‌گلیغازی میان نور و سایهزیر سایه تابستانکلاغ ها هم پفک دوست دارندخوشبختیآقا و خانم برناردقرینه خواب‌هاطرحی برای مسابقات سنگ‍‌نوردی قهرمانی آسیا در تهرانسنگنورد