خوشبختی
خوشبختی
پارک ملت / مرداد 95
Canon EOS 6D  200 mm  1/125 sec  f/5.6 Taken: 2016-07-30 12:13:24
Category: [در شهر]  
More More
دعای مادرانهسر در یک کلبه کاه‌گلیغازی میان نور و سایهزیر سایه تابستانکلاغ ها هم پفک دوست دارندخوشبختیآقا و خانم برناردقرینه خواب‌هاطرحی برای مسابقات سنگ‍‌نوردی قهرمانی آسیا در تهرانسنگنورد به شیرینی همان شیرینی