قرینه خواب‌ها
قرینه خواب‌ها
پارک ملت / مرداد 95
Canon EOS 6D  200 mm  1/200 sec  f/2.8 Taken: 2016-07-30 11:25:00
Category: [در شهر]  
More More
غازی میان نور و سایهزیر سایه تابستانکلاغ ها هم پفک دوست دارندخوشبختیآقا و خانم برناردقرینه خواب‌هاطرحی برای مسابقات سنگ‍‌نوردی قهرمانی آسیا در تهرانسنگنورد به شیرینی همان شیرینی!دوقلوها