سنگنورد
سنگنورد
تهران / مهر ماه 95 / مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی آسیا
Canon EOS 6D  200 mm  1/4000 sec  f/3.2 Taken: 2016-09-27 17:46:43
Categories: [ورزش و ماجراجویی]  [انتزاعی ...]  
More More
کلاغ ها هم پفک دوست دارندخوشبختیآقا و خانم برناردقرینه خواب‌هاطرحی برای مسابقات سنگ‍‌نوردی قهرمانی آسیا در تهرانسنگنورد به شیرینی همان شیرینی!دوقلوهاصدای پای بهاردر انتظار پرواز