به شیرینی همان شیرینی
به شیرینی همان شیرینی
خیابان 15 خرداد تهران / مهر ماه 1395
Canon EOS 6D  400 mm  1/4000 sec  f/6.3 Taken: 2016-10-12 11:52:40
Categories: [پرتره]  [در شهر]  
More More
خوشبختیآقا و خانم برناردقرینه خواب‌هاطرحی برای مسابقات سنگ‍‌نوردی قهرمانی آسیا در تهرانسنگنورد به شیرینی همان شیرینی!دوقلوهاصدای پای بهاردر انتظار پروازاز گوشه بامی که پریدیم پریدیم