در انتظار پرواز
در انتظار پرواز
برج طغرل / زمستان 95
Canon EOS 6D  400 mm  1/2500 sec  f/5.6 Taken: 2016-12-17 12:11:05
Categories: [اماکن و ابنیه تاریخی]  [انتزاعی ...]  [طبیعت]  
More More
سنگنورد به شیرینی همان شیرینی!دوقلوهاصدای پای بهاردر انتظار پروازاز گوشه بامی که پریدیم پریدیمعینک‌فروش فال‌ می‌گرفتندشور و نشاط کودکیpelican