فال‌ می‌گرفتند
فال‌ می‌گرفتند
تهران / بازار تجریش / بهار 96
Canon EOS 6D  200 mm  1/1000 sec  f/5.6 Taken: 2017-03-17 13:59:23
Categories: [پرتره]  [طبیعت]  
More More
دوقلوهاصدای پای بهاردر انتظار پروازاز گوشه بامی که پریدیم پریدیمعینک‌فروش فال‌ می‌گرفتندشور و نشاط کودکیpelicanگل مالانboy & Birdپائیزک