!گل‌پر باقالی
!گل‌پر باقالی
میدان سربند / آبان 92
Canon EOS 6D  102 mm  1/100 sec  f/5.6 Taken: 2013-11-21 15:37:16
Category: [انتزاعی ...]  
More More
!ضیافت هندسه و هنرReaction !گیسومقلیون شاپ! در مه!گل‌پر باقالیزیر چتر چمن‌زار!بی‌گل!صورتک‌ها پرسه بارانیسکه‌های باران