!صورتک‌ها
!صورتک‌ها
بساطی بالاتر از میدان سربند/ آبان 92
Canon EOS 6D  50 mm  1/50 sec  f/5.6 Taken: 2013-11-21 15:40:49
Category: [انتزاعی ...]  
More More
قلیون شاپ! در مه!گل‌پر باقالیزیر چتر چمن‌زار!بی‌گل!صورتک‌ها پرسه بارانیسکه‌های باراندر امتداد آبی آبیدر محاصره نگاه‌هادر پیاده‌روی عشق