!دیزی پارتی
!دیزی پارتی
کافه محمد تهرانی - دربند / آذر 92
Canon EOS 6D  24 mm  1/125 sec  f/4 Taken: 2013-12-19 16:44:13
Category: [انتزاعی ...]  
More More
شاخه‌های سردبا همه «همراه»؛ دمی هست و نیست5+1 به صرف تنهایی !عبور و مرور!دیزی پارتی! بی تو از کوچه‌ی پاییز گذر کردم و رفتمروزگار هفت رنگ است ... رنگ عوض می‌کند!قرینه‌هاقفس آپارتمان!همسفر