!بَزک شهر خسته
!بَزک شهر خسته
خیابان کریمخان / دی 92
Canon EOS 6D  24 mm  1/40 sec  f/10 Taken: 2013-12-29 16:48:49
Category: [در شهر]  
More More
!قرینه‌هاقفس آپارتمان!همسفر!دود داد کام!ساز سکوت!بَزک شهر خسته!? خوشا پرنده بودن ... اما کجا !ما و مجنون همسفر بودیم در دشت جنون ... او به مطلب‌ها رسید و ما هنوز آواره‌ایم!حرف تو حرف!سی‌نما!سماور جوش بی‌جهت نمی‌زند