!حرف تو حرف
!حرف تو حرف
نمایشگاه صنایع دستی / دی 92
Canon EOS 6D  55 mm  1/50 sec  f/11 Taken: 2013-12-29 17:22:43
Category: [انتزاعی ...]  
More More
!دود داد کام!ساز سکوت!بَزک شهر خسته!? خوشا پرنده بودن ... اما کجا !ما و مجنون همسفر بودیم در دشت جنون ... او به مطلب‌ها رسید و ما هنوز آواره‌ایم!حرف تو حرف!سی‌نما!سماور جوش بی‌جهت نمی‌زند!زن روز!هم‌دست!عبور