!هم‌دست
!هم‌دست
میدان ونک / دی 92
Canon EOS 6D  105 mm  1/320 sec  f/7.1 Taken: 2014-01-09 13:25:19
Category: [در شهر]  
More More
!ما و مجنون همسفر بودیم در دشت جنون ... او به مطلب‌ها رسید و ما هنوز آواره‌ایم!حرف تو حرف!سی‌نما!سماور جوش بی‌جهت نمی‌زند!زن روز!هم‌دست!عبور!د بکششیش و بش!تقابل سرخابی با حواشی زرد!زندگی گاهی مثل شطرنجه جوون! ... حواست باشه ... دست به مهره بازیه