!عبور
!عبور
چهارراه ولی عصر / دی 92
Canon EOS 6D  105 mm  1/320 sec  f/4 Taken: 2014-01-13 13:44:24
Category: [در شهر]  
More More
!حرف تو حرف!سی‌نما!سماور جوش بی‌جهت نمی‌زند!زن روز!هم‌دست!عبور!د بکششیش و بش!تقابل سرخابی با حواشی زرد!زندگی گاهی مثل شطرنجه جوون! ... حواست باشه ... دست به مهره بازیه!با «گربه‌ها» می رقصد